Zwolnienie lekarskie

W Holandii nie jest wymagany dokument od lekarza potwierdzający niezdolność do pracy.

Pracownik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia pracodawcy swej absencji, podając równocześnie przypuszczalny termin powrotu do pracy oraz miejsce przebywania podczas  choroby.

Pracodawca ma prawo już pierwszego dnia nieobecności skontrolować chorego pracownika.

W okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

W niektórych branżach na mocy odrębnych przepisów nie otrzymuje się zasiłku za pierwszy lub pierwsze dwa dni absencji chorobowej. Dni te odliczane są od  płatnego urlopu wypoczynkowego.