Pasek wypłaty

W Holandii pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi dokument zawierający dane dotyczące wynagrodzenia czyli tzw. pasek wypłaty.

Pasek wypłaty powinien zawierać następujące informacje:

  • Dane pracownika i pracodawcy,
  • Określenie okresu za jaki wynagrodzenie jest wypłacane,
  • Stawkę wynagrodzenia brutto,
  • Stawkę wynagrodzenia minimalnego,
  • Liczbę przepracowanych godzin wraz ze specyfikacją nadgodzin i innych dodatków (np. za godziny wieczorne lub nocne, za prace w weekendy, dni świąteczne),
  • Ilość godzin urlopowych i kwotę dodatku wakacyjnego należących się za przepracowany okres,
  • Kwotę podatku oraz premii socjalnych zatrzymanych przez pracodawcę,
  • W przypadku innych potraceń szczegółowy opis za co i w jakiej wysokości zostały one potrącone.
  • Kwotę wynagrodzenia netto ( czyli kwotę, która zostanie przelana na twoje konto)

Nasza rada: Jeśli nie otrzymujesz od swojego pracodawcy paska wypłaty, zażądaj go! Nie wystarczy wiedzieć, ile pieniędzy otrzymałeś na konto. Coraz częściej  otrzymujemy sygnały o nadużyciach. Zdarza się np. że pracodawcy nie wypłacają dodatków za nadgodziny, odtrącają od wynagrodzenia fikcyjne koszty lub potrącają za mieszkanie kwotę znacznie wyższą  niż ta, na która się umówiliście.