SOFI Numer (BSN)

Numer fiskalno-socjalny, można go porównać z polskim numerem PESEL, jest wymagany przy wszelkich kontaktach z holenderskimi urzędami.

Musi go mieć każda osoba pracująca na terenie Holandii ponieważ bez tego numeru nie można legalnie wypłacić wynagrodzenia.

Aby uzyskać numer sofi musisz zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości do jednego z urzędów skarbowych na terenie Holandii, wyznaczonych do nadawania takiego numeru.

Datę i godzinę wizyty w urzędzie skarbowym należy uprzednio umówić telefonicznie.

W urzędzie skarbowym zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza – podasz swoje dane osobowe, adres w Polsce oraz adres i pracodawcę w Holandii.

Następnie urzędnik wyda ci dokument w którym znajdziesz swoje dane i nadany ci numer.  Zrób sobie  kserokopię tego dokumentu a oryginał przechowuj.

Numer będzie ci potrzebny przy załatwianiu wszelkich spraw związanych z pracą, podatkami lub zasiłkami.