Dodatek mieszkaniowy

Dla osób najniżej zarabiających przewidziano system dofinansowania do czynszu czyli dodatek mieszkaniowy tzw. huurtoeslag

Dodatek ten przysługuje osobom, które płacą  za wynajmowane mieszkanie nie więcej niż € 681,02 miesięcznego czynszu a których dochody nie przekraczają kwoty € 21.025 rocznie w przypadku osoby samotnej lub € 28.550 łącznie w przypadku pary (stawki dla osób pow. 23 roku życia).

Dofinansowanie uzyskuje się tylko w przypadku wynajmowania samodzielnego lokalu mieszkalnego.