Brak ubezpieczenia zdrowotnego

Agencje pracy tymczasowej oferują swoim pracownikom korzystne finansowo grupowe ubezpieczenie zdrowotne.  Składka ubezpieczeniowa zostaje potrącana od wynagrodzenia.

Warto się jednak upewnić, czy na pewno zostaliśmy objęci ubezpieczeniem. Poprośmy o dokument zawierający nazwę ubezpieczyciela i numer naszej polisy. Warto posiadać te informacje bo będą niezbędne podczas kontaktów z służbą zdrowia.

Należy również pamiętać, ze ubezpieczenie zostaje rozwiązane z chwilą zakończenia współpracy z agencją pracy tymczasowej. Jeśli decydujemy się na pozostanie w Holandii warto ubezpieczyć się indywidualnie.

Wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego jest w Holandii obowiązkowe. Brak ubezpieczenia może nas narazić na karę a w przypadku skorzystania z pomocy lekarskiej na samodzielne pokrywanie wysokich kosztów leczenia.